Administratívne služby - katalóg - [1]

Share

Katalóg Administratívne služby


 • Mária Kocúnová

  Spracovanie účtovníctva, účtovné poradenstvo a administratívne práce.
  40 krát
  podporený
 • ADEONA, s.r.o.

  Tvorba softvérových riešení na mieru. Servis a údržba sietí. Predaj reklamných predmetov. Prenájom a servis reklamných plôch. Sprostredkovanie predaja nehnuteľností. ...
  http://www.adeona.eu.sk
  36 krát
  podporený
 • CBC Praha s. r. o.

  Offshore, pomoc pri založení firmy, právne, daňové a administratívne služby.
  http://www.danoveraje.sk
  35 krát
  podporený
 • Adriana Kadášová

  Vedenie účtovníctva, spracovanie údajov, kancelárske služby.
  32 krát
  podporený
 • Beáta Gaiblová

  Vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva. Vykonávanie administratívnych prác.
  32 krát
  podporený
 • BRANCO, s. r. o.

  Vedenie účtovníctva, vykonávanie administratívnych a sekretárskych prác, colná deklarácia, vykonávanie činnosti ekonomických, účtovných a organizačných poradcov.
  29 krát
  podporený
 • Alena Szaniszlóová

  Vedenie účtovníctva, spracovanie údajov, faktoring a forfaiting, poradenská a konzultačná činnosť, kancelárske a sekretárske služby.
  28 krát
  podporený
 • Bc. Karol Mikloš

  Poskytovanie administratívnych, kancelárskych, sekretárskych a tlmočníckych služieb.
  28 krát
  podporený
 • Ladislav Kovács POINFO

  Podnikateľské poradenstvo, poradenstvo v oblasti poistenia, administratívne práce.
  28 krát
  podporený
 • ARECO Trading, s. r. o.

  Poskytovanie archivárskych služieb. Kancelárske a sekretárske služby vrátane kopírovacích a rozmnožovacích služieb.
  27 krát
  podporený
 • FÖLDES - RaLS s. r. o.

  Administratívne a sekretárske služby, výskum trhu a verejnej mienky, vydavateľská činnosť, viazanie a konečná úprava kníh a časopisov.
  27 krát
  podporený
 • Elena Martináková

  Organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí, kancelárske a sekretárske služby. Manikúra a nechtový dizajn.
  25 krát
  podporený
 • GLOBAL CARGO, s. r. o.

  Poskytovanie podnikateľského poradenstva, sekretárske služby.
  25 krát
  podporený
 • Ján Menďan - EUROPLAST

  Poradenská činnosť v oblasti ekonomiky a obchodu.
  25 krát
  podporený
 • M.H.C. SLOVAKIA, s.r.o.

  Služby v oblasti vedenia účtovníctva, ekonomické poradenstvo, administratívne práce.
  25 krát
  podporený
 • Oliva Majerská

  Automatizované spracovanie dát, činnosť ekonomických poradcov, vedenie účtovníctva.
  25 krát
  podporený
 • ASTOR, spol. s r. o.

  Reklamná a propagačná činnosť. Výskum trhu a verejnej mienky, sekretárske a administratívne služby.
  24 krát
  podporený
 • Ing. Lívia Banai-tóth - EKOBATO

  Činnosť účtovných, organizačných a ekonomických poradcov, vedenie účtovnej evidencie, poskytovanie administratívnych, kancelárskych prác a služieb.
  24 krát
  podporený
 • Ing. Silvia Skúpa

  Vedenie účtovníctva, účtovné poradenstvo, vykonávanie administratívnych prác.
  24 krát
  podporený
 • Tatiana Javorčíková

  Vedenie účtovníctva pre fyzické a právnické osoby, ekonomické poradenstvo, kancelárske práce.
  24 krát
  podporený