Humanitárne organizácie a nadácie - katalóg - [1]

Share

Katalóg Humanitárne organizácie a nadácie


 • Nádej deťom

  Pomoc rómskym sociálne neprispôsobivým a slabým rodinám pri rovnomernom rozvoji v telesnej, duchovnej a duševnej oblasti.
  http://www.oznd.sk
  55 krát
  podporený
 • Mládež pre porozumenie, n.o.

  Nezisková organizácia. Výmenné študijné pobyty pre študentov, spoznávanie nových kultúr, rodín, nových priateľov.
  http://www.yfu.sk
  44 krát
  podporený
 • Národný podporný výbor EURÓPA 2000

  Nezisková organizácia, riešenie súčasných vznikajúcich naliehavých otázok v oblasti presadzovania práva a trestného práva.
  http://www.europe2000.sk
  24 krát
  podporený