Kultúrne inštitúcie - katalóg - [1]

Share

Katalóg Kultúrne inštitúcie


 • Posádkový klub Trenčín

  Kultúrno - spoločenské zariadenie Ozbrojených síl SR. Kluby, klubová činnosť, spoločenské aktivity, dokumenty.
  http://www.domarmady.sk
  58 krát
  podporený
 • Divadelný ústav

  Výskum v oblasti divadelnej kultúry na Slovensku, zber historických materiálov o divadle, prezentácia slovenského divadla v zahraničí. Služby knižnice, videotéky, ...
  http://www.theatre.sk
  45 krát
  podporený
 • Institut Francais de Bratislava

  Organizovanie kultúrnych podujatí, predstavovanie francúzskej kinematografie, organizovanie prednášok, sympózií a seminárov.
  http://ambafrance-sk.org
  41 krát
  podporený
 • stoptime, s.r.o.

  Prevádzkovateľ filmového klubu. Organizátor kultúrnych podujatí.
  http://www.stoptime.sk
  36 krát
  podporený
 • Zastupiteľstvo Ruského centra medzinárodnej v

  Oboznámenie širokej verejnosti s históriou a kultúrou Ruska, jej vnútornou a zahraničnou politik­ou, vedeckým, kultúrnym a ekonomickým potenciálom.
  34 krát
  podporený
 • Dom Matice slovenskej

  Vydávanie novín, časopisov a kníh. Usporadúvanie kultúrnych podujatí.
  http://www.maticnydomrs.szm.sk
  33 krát
  podporený
 • Bratislavské kultúrne a informačné stredisko

  Vytváranie podmienok pre organizovanie programov, služieb a produktov v oblasti kultúry, cestovného ruchu, športu a spoločenského života.
  http://www.bkis.sk
  31 krát
  podporený
 • Matica slovenská

  Uchovávanie a sprístupňovanie kultúrneho dedičstva, vydávanie pôvodnej slovenskej tvorby a spolupráca pri tvorbe učebníc.
  http://www.matica.sk
  29 krát
  podporený
 • Ústredie ľudovej umeleckej výroby

  Inštitucionálny vykonávateľ ochrany a propagácie ľudovej umeleckej výroby ako zložky kultúrneho dedičstva. Zdroj informácii o ľudových remeslách v súčasnosti.
  http://www.uluv.sk
  26 krát
  podporený
 • LampART

  Občianske združenie prevádzkujúce Artkino METRO a spravujúce filmový klub a organizujúce kultúrne podujatia.
  http://www.lampart.sk
  25 krát
  podporený
 • Literárny fond

  Podpora vzniku nových diel z oblasti slovesnej, divadelnej, rozhlasovej, televíznej a filmovej kultúry.
  http://www.litfond.sk
  25 krát
  podporený
 • Kassákovo centrum intermediálnej kreativity K

  Archív intermediálneho umenia, klub pre umenie a telesnú kultúru.
  22 krát
  podporený
 • GOETHE - INSTITUT BRATISLAVA

  Celosvetovo pôsobiaca kultúrna inštitúcia Spolkovej republiky Nemecko. Podpora výučby nemeckého jazyka v zahraničí. Nemecké jazykové kurzy pre firmy, menšie skupiny a ...
  http://www.goethe.de
  21 krát
  podporený
 • Národné osvetové centrum

  Register kultúrnych aktivít Slovenskej republiky, štatistika miestnej a regionálnej kultúry.
  http://www.nocka.szm.sk
  21 krát
  podporený
 • MEDIA desk Slovensko

  Kancelária MEDIA desk Slovensko je oficiálnym zástupcom Programu EÚ MEDIA na Slovensku.
  http://www.mediadesk.sk
  20 krát
  podporený
 • Institut umění-Divadelní ústav

  Informačná a vedecká inštitúcia poskytujúca komplexné informačné služby z oblasti divadla.
  http://www.divadelni-ustav.cz
  19 krát
  podporený