Občianske združenia - katalóg - [1]

Share
 • Stála konferencia Občianskeho inštitútu

  Diskutovanie a riešenie problémov, ktoré v tejto krajine znepokojujú ľudí, ktorým leží na srdci osud demokracie.
  http://www.skoi.sk
  45 krát
  podporený
 • Miesto v dome

  Občianske združenie zamerané na sociálnu prevenciu a sociálne poradenstvo.
  http://www.miestovdome.sk
  39 krát
  podporený
 • Občianske združenie Mládež 21. storočia Barde

  Občianske združenie venujúce sa deťom. Informácie o táboroch, klubová činnosť, fotografie.
  http://www.m21.sk
  39 krát
  podporený
 • Občianske združenie BIELA VRANA

  Združenie s pozornosťou venovanou problémovej mládeži, najmä dievčatám umiestneným v Diagnostickom Centre.
  http://www.dc-ll.sk
  38 krát
  podporený
 • AGAPO

  Poradenstvo pri hľadaní pracovného miesta, základné sociálne poradenstvo a sociálna rehabilitácia.
  http://www.agapo.cz
  36 krát
  podporený
 • Občianske združenie ALTERA

  Poskytnutie lesbickým a bisexuálnym ženám na Slovensku priestor na stretávanie sa, spoznávanie, diskutovanie a vzdelávanie sa.
  http://www.altera.sk
  36 krát
  podporený
 • Občan a demokracia

  Občianske združenie založené na rešpektovaní občianskych a ľudských práv.
  http://www.oad.sk
  34 krát
  podporený
 • Občianske združenie Slovenské mačky

  Organizácia zahŕňajúca všetky záujmové skupiny mačkárov, ktorá sa venuje len mačkám a podporuje všetky činnosti s nimi spojené.
  http://www.slovak.cats.sk
  34 krát
  podporený
 • PRÁCA

  Činnosť občianskeho združenia, poskytovanie poradenstva, ochrana ľudských práv, služby pre členov.
  33 krát
  podporený
 • Babyfit

  Občianske združenie zamerané na pohybové aktivity mamičiek s bábätkami a batoľatami.
  32 krát
  podporený
 • Bicyklová Bratislava

  Všestranná podpora rozvoja a propagácia cyklistiky ako formy zdravej, rýchlej, environmentálne a ekonomicky výhodnej dopravy.
  http://www.bicyba.sk
  32 krát
  podporený
 • Inštitút pre vzdelávanie a regionálny rozvoj

  Rozvoj ľudských zdrojov v regiónoch, štátnej správe a samospráve, neziskovom a ziskovom sektore prostredníctvom inovatívnych projektov a vzdelávania pre rôzne cieľové ...
  http://www.ipvarr.sk
  32 krát
  podporený
 • Združenie žien Slovenska

  Informácie o združení, projekty, stanovy združenia.
  http://www.zzs.sk
  32 krát
  podporený
 • Občianske združenie Dúha - združenie pre voľn

  Táborníctvo, turistika, voľný čas mládeže. Pobyt a výchova v prírode, harmónia a symbióza človeka s prírodou, hry, šport a recesia. Dúha je členom Rady mládeže ...
  http://www.oz-duha.sk
  31 krát
  podporený
 • Občianske združenie Modrá planéta - HEARTH

  Občianske združenie pre trvalo udržateľný rozvoj horských regiónov, návrhy využitia obnoviteľných zdrojov energie.
  http://www.hearth.sk
  31 krát
  podporený
 • Občianske združenie Rožňava a okolie

  Združenie na podporu rozvoja turistického ruchu a ochrany prírody.
  http://www.retep.sk
  31 krát
  podporený
 • Rada mládeže Nitrianského kraja

  Organizácia združujúca mládežnícke spolky a kluby, vyplnenie voľného času dedí a mládeže, organizovanie akcií v Nitrianskom kraji.
  http://www.rmnk.mladez.sk
  31 krát
  podporený
 • ENERGIA 2000

  Cieľom je presadzovať environmentálne aj ekonomicky prijateľné formy zabezpečovania energetických potrieb Slovenska.
  30 krát
  podporený
 • FAIRTRADE Slovakia

  Propagovanie myšlienok spravodlivého obchodu (fair trade) na Slovensku a informácií o situácii v krajinách Juhu.
  http://www.fairtrade.sk
  30 krát
  podporený
 • Mestský basketbalový klub Ružomberok

  Občianske združenie. Mestský basketbalový klub. Novinky, história, mládežníci, ženy, programy a výsledky, kontakt.
  http://www.mbk-rbk.sk
  30 krát
  podporený