Občianske združenia - katalóg - [1]

Share
 • Stála konferencia Občianskeho inštitútu

  Diskutovanie a riešenie problémov, ktoré v tejto krajine znepokojujú ľudí, ktorým leží na srdci osud demokracie.
  http://www.skoi.sk
  50 krát
  podporený
 • Miesto v dome

  Občianske združenie zamerané na sociálnu prevenciu a sociálne poradenstvo.
  http://www.miestovdome.sk
  43 krát
  podporený
 • Občianske združenie Mládež 21. storočia Barde

  Občianske združenie venujúce sa deťom. Informácie o táboroch, klubová činnosť, fotografie.
  http://www.m21.sk
  43 krát
  podporený
 • Občianske združenie ALTERA

  Poskytnutie lesbickým a bisexuálnym ženám na Slovensku priestor na stretávanie sa, spoznávanie, diskutovanie a vzdelávanie sa.
  http://www.altera.sk
  41 krát
  podporený
 • Občianske združenie BIELA VRANA

  Združenie s pozornosťou venovanou problémovej mládeži, najmä dievčatám umiestneným v Diagnostickom Centre.
  http://www.dc-ll.sk
  41 krát
  podporený
 • Občianske združenie Slovenské mačky

  Organizácia zahŕňajúca všetky záujmové skupiny mačkárov, ktorá sa venuje len mačkám a podporuje všetky činnosti s nimi spojené.
  http://www.slovak.cats.sk
  41 krát
  podporený
 • PRÁCA

  Činnosť občianskeho združenia, poskytovanie poradenstva, ochrana ľudských práv, služby pre členov.
  41 krát
  podporený
 • Deti Dunaja

  Francúzsko - slovenské občianske združenie. Humánna podpora opustených, týraných a postihnutých detí na Slovensku.
  http://www.detidunaja.sk
  39 krát
  podporený
 • AGAPO

  Poradenstvo pri hľadaní pracovného miesta, základné sociálne poradenstvo a sociálna rehabilitácia.
  http://www.agapo.cz
  38 krát
  podporený
 • Bicyklová Bratislava

  Všestranná podpora rozvoja a propagácia cyklistiky ako formy zdravej, rýchlej, environmentálne a ekonomicky výhodnej dopravy.
  http://www.bicyba.sk
  38 krát
  podporený
 • Združenie žien Slovenska

  Informácie o združení, projekty, stanovy združenia.
  http://www.zzs.sk
  38 krát
  podporený
 • Babyfit

  Občianske združenie zamerané na pohybové aktivity mamičiek s bábätkami a batoľatami.
  37 krát
  podporený
 • Občianske združenie Hornonitrie

  Zoskupenie obcí mikroregiónu Hornonitrie. Komplexný rozvoj mikroregiónu.
  http://www.hornonitrie.sk
  37 krát
  podporený
 • Občianske združenie Modrá planéta - HEARTH

  Občianske združenie pre trvalo udržateľný rozvoj horských regiónov, návrhy využitia obnoviteľných zdrojov energie.
  http://www.hearth.sk
  37 krát
  podporený
 • Rada mládeže Nitrianského kraja

  Organizácia združujúca mládežnícke spolky a kluby, vyplnenie voľného času dedí a mládeže, organizovanie akcií v Nitrianskom kraji.
  http://www.rmnk.mladez.sk
  37 krát
  podporený
 • Centrum mladých

  Rozvoj a ochrana duchovných, morálnych a kultúrnych hodnôt detí a mládeže, vytváranie podmienok pre zmysluplné využívanie voľného času.
  http://www.cm.hladas.sk
  36 krát
  podporený
 • EsFem

  Problematika ľudských práv žien a detí, rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí žien a mužov.
  http://www.esfem.sk
  36 krát
  podporený
 • Inštitút pre vzdelávanie a regionálny rozvoj

  Rozvoj ľudských zdrojov v regiónoch, štátnej správe a samospráve, neziskovom a ziskovom sektore prostredníctvom inovatívnych projektov a vzdelávania pre rôzne cieľové ...
  http://www.ipvarr.sk
  36 krát
  podporený
 • Laura, združenie mladých - Stredisko Mamateyo

  Podpora dievčat v období dospievania, pomoc ženám - matkám, rozvíjanie ich osobnosti.
  http://www.laura-mladez.sk
  36 krát
  podporený
 • Liga aktivistov pre ľudské práva

  Podpora dodržiavania princípov demokracie a multikulturalizmu na území Slovenska.
  http://www.lhra-icpr.org
  36 krát
  podporený