Plynárenstvo - katalóg - [1]

Share

Katalóg Plynárenstvo • TEPLÁREŇ a.s. Považská Bystrica

  Výroba a rozvod tepla. Výroba, dodávka a distribúcia elektriny. Dodávka a distribúcia plynu. Dodávka a rozvod vody.
  http://www.teplaren.sk
  38 krát
  podporený
 • GEON, s.r.o.

  Distribúcia elektrickej energie, plynárenstvo, tepelná energetika.
  http://www.geon.sk
  36 krát
  podporený
 • SPP - distribúcia , a.s.

  Predaj distribučných kapacít, rozvoj, prevádzka a údržba plynárenských sietí. Distribúciu zemného plynu.
  http://www.spp.sk
  34 krát
  podporený
 • United Energy Trading, a.s., organizačná zlož

  Predaj a dodávka elektriny a súvisiacich služieb, konzultácie v oblasti energetiky.
  http://www.uet.cz
  32 krát
  podporený
 • Paroplynový cyklus, a.s. Bratislava

  Kombinovaná výroba elektrickej energie a tepla s využitím plynovej spaľovacej turbíny.
  http://www.paroplyn.sk
  30 krát
  podporený
 • LUKOIL Slovakia s.r.o.

  Ropná a plynárenská spoločnosť. Prieskum a ťažba ropy, plynu. Výroba, predaj a marketing petrochemických produktov.
  http://www.lukoil.sk
  17 krát
  podporený
 • Lumius Slovakia, s. r. o.

  Dodávky elektriny a plynu, vyrovnávanie odchýlok.
  http://www.lumius.sk
  15 krát
  podporený
 • Michal Andričik NOVGAS

  Nákup a predaj priemyselného tovaru a propan butánu. Plynárenská spoločnosť.
  11 krát
  podporený