Školy a výchovno-vzdelávacie inštitúcie - katalóg - [1]

Share
 • Anjelik s.r.o.

  Prvá non-stop súkromná materská škola v rodinnom dome a rodinného typu pre detičky od 2 rokov. Vlastná záhrada a dvor. Výuka cudzích jazykov, športové a umelecké ...
  http://www.anjelik.eu
  49 krát
  podporený
 • Súkromná stredná odborná škola HOST

  Súkromná stredná odborná škola zameraná na výchovu a rozvoj ľudských zdrojov v oblasti cestovného ruchu.
  http://www.skolahost.sk
  46 krát
  podporený
 • EDUX s.r.o.,

  Spoločnost so špecializáciou na prípravu a organizáciu vzdelávacích akcí pre verejnosť a firmy - predajné schopnosti a komunikácia, leadership, motivace lidí, ...
  http://www.edux.cz
  43 krát
  podporený
 • Biblická škola

  Biblická škola zriadená Evanjelickou cirkvou a.v. na Slovensku.
  42 krát
  podporený
 • Lívia Tomovičová - TERNO 816

  Vzdelávacia organizácia v oblasti elektro pre rôzne druhy elektrických zariadení NN a VN a v rôznych druhoch prostredí. Prípravné školenia elektrotechnikov.
  http://www.terno816.sk
  42 krát
  podporený
 • University of Northern Virginia – Prague, s.r

  Pražská pobočka americkej univerzity. Vzdelanie v oblasti obchodu, manažmentu, účtovníctva, informačných technológií. Bakalárske a MBA programy.
  http://www.unva.cz/indexCZ.php
  39 krát
  podporený
 • Skupina historického šermu TRIGLAV

  Nemecká škola šermu dlhým mečom, nábor členov, zameranie na obdobie starých Slovanov a obdobie praveku.
  http://www.triglav.sk
  38 krát
  podporený
 • www.skolka-fantasy.sk

  Súkromná anglická materská škola a detský klub Fantasy Kindergarten pre deti od 2 rokov. Vzdelávanie v anglickom jazyku, native speakri, učiteľky s pedagogickým ...
  http://www.skolka-fantasy.sk
  38 krát
  podporený
 • Justičná akadémia

  Justičná akadémia - vzdelávacia inštitúcia s celoštátnou pôsobnosťou, ktorá zabezpečuje organizuje a vykonáva vzdelávanie sudcov, prokurátorov a súdnych ...
  http://www.ja-sr.sk
  36 krát
  podporený
 • TATRA MARINE s.r.o.

  Námorná náborová, crewingová a školiaca agentúra.
  http://www.tatramarine.sk
  36 krát
  podporený
 • Spojená škola Turany

  Sme škola, ktorá naučí Vaše deti mať srdce, máme štvor, troj a dvojročné učebné, štúdijné odbory ako aj športové triedy. Vyžiť sa môžu v 16 krúžkových ...
  http://www.spojenaturany.edupage.org
  35 krát
  podporený
 • Súkromné gymnázium

  Študijné zamerania – BILINGVÁLNE gymnázium v anglickom jazyku – všetky predmety od 1.ročníka v angličtine, 4-ročné gymnázium – všeobecné a informatika, ...
  http://www.gymnaziumceska.sk
  35 krát
  podporený
 • Súkromné gymnázium,Obchodná akadémia

  Súkromné bilingválne gymnázium, Súkromné gymnázium, Súkromná obchodná akadémia, Súkromná hotelová akadémia - denné, externé a pomaturitné štúdium.
  http://www.ipgymnazium.sk
  35 krát
  podporený
 • Apeiron, s.r.o.

  Kovoobrábanie, inžinierska činnosť, výskum a experimentálny vývoj v oblasti technických vied, služby počítačového spracovania údajov.
  http://www.apeiron.eu
  29 krát
  podporený
 • Ing. Vladimír Švec - OHSAS

  školenia revíznych technikov,osôb pre opravu a obsluhu tlakových a plynových zariadení, kuričov, autorizovaný koordinátor BOZP, technik požiarnej ochrany, audítor, ...
  http://www.ohsas.eu.sk
  26 krát
  podporený
 • Stredná odborná škola Kalná nad Hronom

  Štúdijné odbory: grafik digitálnych médií, čašník, servírka, operátor potravinovej výroby, obchodný pracovník, pracovník marketingu, fotograf, predavač, aranžér.
  http://www.soukalna.edu.sk
  26 krát
  podporený
 • www.academyx.eu

  Ponúkame kurzy, školenia, softvér a hardvér pre oblasť architektúry, grafiky, dizajnu, stavebníctva a strojárstva. Produkty od firiem ako ...
  http://www.academyx.eu
  26 krát
  podporený
 • Diaľková biblická škola Christiana

  Diaľková biblická škola CHRISTIANA pre služobníkov s deťmi. Informácie o škole, podmienky pre zápis, dochádzka, úlohy, cena.
  http://www.tady.cz/biblicka-skola
  23 krát
  podporený
 • Teologická akadémia J. Calvina

  Výchovná a vzdelávacia ustanovizeň Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku s cieľom a náplňou doškoľovania duchovných funkcionárov a katechétov cirkvi.
  http://www.refteologia.sk
  22 krát
  podporený
 • GOETHE - INSTITUT BRATISLAVA

  Celosvetovo pôsobiaca kultúrna inštitúcia Spolkovej republiky Nemecko. Podpora výučby nemeckého jazyka v zahraničí. Nemecké jazykové kurzy pre firmy, menšie skupiny a ...
  http://www.goethe.de
  21 krát
  podporený