Vodárenstvo - katalóg - [1]

Share

Katalóg Vodárenstvo • TEPLÁREŇ a.s. Považská Bystrica

  Výroba a rozvod tepla. Výroba, dodávka a distribúcia elektriny. Dodávka a distribúcia plynu. Dodávka a rozvod vody.
  http://www.teplaren.sk
  38 krát
  podporený
 • Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a. s.

  Výroba a distribúcia pitnej vody, odvádzanie a čistenie odpadových vôd, oprava porúch.
  http://www.vsr.sk
  38 krát
  podporený
 • FORTUNAE, spoločnosť s ručením obmedzeným FOR

  Výroba a rozvod pary a teplej vody, spravovanie mestského majetku.
  http://www.fortunae.sk
  36 krát
  podporený
 • ENEROLA, družstvo

  Výroba a dodávka energetických médií, výroba demineralizovanej vody, dodávka teplej a studenej vody, dodávka tepla.
  http://www.enerola.sk
  34 krát
  podporený
 • PAVKON spol. s r. o.

  Možnosti využitia obnoviteľných zdrojov energií. Realizácia v oblasti biomasy a malých vodných elektrární. Poradenstvo.
  http://www.pavkon.sk
  32 krát
  podporený
 • Eko Energia s.r.o.

  Výroba a dodávky tepla. Správa bytového a nebytového fondu.
  31 krát
  podporený
 • CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s.

  Výroba, rozvod a predaj elektrickej a tepelnej energie, úprava, rozvod a predaj technologickej a pitnej vody, prevádzka priemyselnej, splaškovej a dažďovej kanalizácie a ...
  29 krát
  podporený
 • Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.

  Prevádzkovanie čistiarní odpadových vôd, vodovodov, čistenie vodovodných a kanalizačných potrubí.
  http://www.sevak.sk
  29 krát
  podporený
 • ENERGOTRENS, s.r.o.

  Výroba a dodávka tepelnej energie, teplej vody, rozvod plynu, elektrickej energie, vody a stlačeného vzduchu.
  28 krát
  podporený
 • PODNIK BYTOVÝCH SLUŽIEB, s.r.o.

  Výroba tepla a teplej vody, údržba a opravy meracej a regulačnej techniky, rozvodov ústredného kúrenia, vodoinštalatérstvo, prenájom nebytových priestorov.
  http://www.pobysl.sk
  27 krát
  podporený
 • Dalkia Senec a.s.

  Výroba a rozvod pary a teplej vody.
  26 krát
  podporený
 • FERREX - SLOVAKIA, s.r.o.

  Predaj armatúr, záručný a pozáručný servis
  26 krát
  podporený
 • SLV s.r.o.

  Výroba a rozvod pitnej a úžitkovej vody, montáž meradiel.
  26 krát
  podporený
 • Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

  Dodávka vody, zásobovanie pitnou vodou, odkanalizovanie vody, čistenie odpadových vôd.
  http://www.vvs-as.sk
  26 krát
  podporený
 • GALANTATERM spol. s.r.o.

  Výroba a rozvod pary a teplej vody, komplexné využívanie geotermálnej vody na energetické, rekreačné a poľnohospodárske účely.
  25 krát
  podporený
 • Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

  Podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi - vývoz splaškov zo žúmp a ich následné čistenie v ČOV.
  http://www.zsvs.sk
  25 krát
  podporený
 • TEHOS, s.r.o.

  Výroba tepla a teplej úžitkovej vody (TÚV) pre bytovú a nebytovú sféru.
  http://www.tehos.eu
  24 krát
  podporený
 • VEOLIA VODA ČESKÁ REPUBLIKA, a.s.

  Výroba a distribúcia pitnej vody, odvádzanie a čistenie odpadových vôd.
  http://www.veolia.sk
  24 krát
  podporený
 • KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna,

  Výroba a dodávka pitnej vody, výstavba inžinierskych sietí.
  http://www.komvak.sk
  23 krát
  podporený
 • TEPLO, s.r.o.

  Dodávka tepla na vykurovanie a prípravu teplej úžitkovej vody.
  23 krát
  podporený