Záujmové združenia a spolky - katalóg - [1]

Share
 • ŠRVŠ - občianske združenie

  Zastupovanie záujmov študentov vysokých škôl navonok, riešenie podstatných otázok, návrhov a opatrení v oblasti vysokoškolského štúdia.
  http://www.srvs.sk
  48 krát
  podporený
 • Združenie podnikateľov Slovenska

  Prispievanie k vybudovaniu modernej a rozvinutej trhovej ekonomiky. Zabráňovanie politickým a ekonomickým opatreniam vedúcim k zhoršovaniu rovnoprávneho trhového ...
  http://www.zps.sk
  47 krát
  podporený
 • SKEJ - Slovenská esperantská mládež

  Organizácia mladých ľudí hovoriacich esperantom. Podpora jazyka esperanto ako prostriedku medzinárodnej komunikácie, organizovanie aktivít zameraných na esperanto.
  http://www.skej.esperanto.sk
  38 krát
  podporený
 • CKM združenie pre študentov, mládež a učiteľo

  Podpora a rozvoj informovanosti, vzdelávania, kultúry, komunikácie na poznanie mladých ľudí do 26 rokov, študentov a učiteľov.
  http://www.isic.sk
  37 krát
  podporený
 • Európske združenie študentov práva Bratislava

  Organizácia združuje študentov a mladých právnikov vo všetkých krajinách Európy.
  http://www.elsa.sk
  35 krát
  podporený
 • Česko-Slovenská iniciativa ECR

  Spoločná iniciatíva výrobcov a dodávateľských reťazcov s cieľom zlepšiť a optimalizovať procesy pohybu výrobku od výrobcu ku konečnému spotrebiteľovi.
  http://www.ecr.cz
  34 krát
  podporený
 • AIESEC Bratislava

  Organizácia riadená študentmi a absolventmi inštitúcií vyššieho vzdelávania, ktorá poskytuje svojim členom komplexnú rozvojovú skúsenosť pozostávajúcu z vedúcich ...
  http://www.ndk.sk
  28 krát
  podporený
 • Európske združenie študentov práva Košice

  Nezávislá, nepolitická organizácia, ktorá združuje študentov a mladých právnikov v krajinách Európy.
  http://www.ke.elsa.sk
  27 krát
  podporený
 • Slovenský Zväz Chovateľov - zákl. org. Hlboké

  Slovenský Zväz Chovateľov - základná organizácia Hlboké.Slovenský zväz chovateľov (ďalej len „zväz“) je záujmové združenie občanov, ktoré vzniklo na základe ...
  http://www.zoszchhlboke.webnode.sk
  26 krát
  podporený
 • Bratislavský spolok medikov

  Spolok medikov. Materiály ku skúškam, rozvrhy, burza, ako sa učiť, diskusné fóra, ankety.
  http://www.bsm.sk
  25 krát
  podporený
 • HAM Hlboké - občianske združenie

  Občianske Združenie HAM Hlboké.
  http://www.hamhlboke.sk
  12 krát
  podporený
 • www.puchov.eu

  Mesto Púchov - aktuálne a objektívne
  http://www.puchov.eu
  5 krát
  podporený